Ekspertlar guruhi

Jamiyat a’zolari o‘rtasida savodxonlikni targ‘ib qilish uchun diktant.uz aksiyasini o‘tkazish bo‘yicha ishchi guruh

TARKIBI

1-guruh. Boshqaruv guruhi

 1. Sirojiddinov Sh. – universitet rektori, ishchi guruh raisi
 2. Azimov I. – o‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, rais o‘rinbosari
 3. Abdurashidov Z. – ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, rais o‘rinbosari
 4. Xudoyberdiyev J. – universitet Kengashi kotibi, a’zo
 5. Jo‘raqo‘ziyev N. – ilmiy bo‘lim boshlig‘i, a’zo
 6. Abdushukurov B. – O‘zbek filologiyasi fakulteti dekani, a’zo
 7. Raupova L. – O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti dekani, a’zo
 8. Sayfullayev A. – Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti dekani, a’zo
 9. Normamatov S. – O‘zbek tilshunosligi kafedrasi mudiri v.b., diktant o‘tkazish uchun mas’ul (moderator)
 10. Sobirov  A. – universitet kasaba uyushmasi raisi, a’zo
 11. Abdullayeva M. – O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi kafedrasi mudiri, a’zo
 12.  Jo‘rayeva G. – universitet xotin-qizlar qo‘mitasi raisi, a’zo
 13. Saparniyozova M. – O‘zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti, a’zo
 14. Mengliyev B. – O‘zbek  tilshunosligi kafedrasi professori, a’zo
 15. Rahimov N. – universitet Yoshlar Ittifoqi yetakchisi, a’zo

 2-guruh. Hududiy ishchi guruh

T/r

Viloyatlar

Shtab manzili

Mas’ullar

1.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

Nukus davlat universiteti

Jumashev O.

–ToshDO‘TAU

2.

Xorazm viloyati

Urganch davlat universiteti

Rahimov N.

–ToshDO‘TAU

3.

Surxondaryo viloyati

Termiz davlat universiteti

Amonov Sh.

–ToshDO‘TAU

4.

Qashqadaryo viloyati

Qarshi davlat universiteti

Qulbulov Sh.

–ToshDO‘TAU

5.

Buxoro viloyati

Buxoro davlat universiteti

Ashurova G.

–ToshDO‘TAU

6.

Navoiy viloyati

Navoiy davlat pedagogika instituti

Tog‘ayev T.

–ToshDO‘TAU

7.

Samarqand viloyati

Samarqand davlat universiteti

Ikromov A.

–ToshDO‘TAU

8.

Jizzax viloyati

Jizzax pedagogika instituti

Xoliqov B.

–ToshDO‘TAU

9.

Sirdaryo viloyati

Guliston davlat universiteti

Normamatov S.

–ToshDO‘TAU

10.

Andijon viloyati

Andijon davlat universiteti

Sobirov A.

–ToshDO‘TAU

11.

Farg‘ona viloyati

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Hakimova M.

–ToshDO‘TAU

12.

Namangan viloyati

Namangan davlat universiteti

Tojiboyev B.          –ToshDO‘TAU

13.

Toshkent viloyati

Chirchiq pedagogika instituti

Ahmedov H.

–ToshDO‘TAU

14.

Toshkent shahri

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Raupova L.

–ToshDO‘TAU

15.

Toshkent shahri

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Abdushukurov B. – ToshDO‘TAU

 

3-guruh. Nazorat guruhi 

 

1.

Ahmedova N.

-

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti f.f.n.,

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

2.

Sayidrahimova N.

-

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti, f.f.n.

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

3.

Hakimova M.

-

Leksikografiya va dialektologiya kafedrasi dotsenti, f.f.n.

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

4.

Ashurova G.

-

O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor kafedrasi katta o‘qituvchisi

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

5.

Mavlonova K.

-

O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

6.

Hamroyeva O.

-

O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor kafedrasi katta o‘qituvchisi

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

7.

Tojiboyev B.

-

O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

8.

Qo‘ldosheva S.

-

O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi

diktant.uz aksiyasi nazoratchisi

9

Ergasheva G.

-

O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi

kotiba